TƯỚNG
TRANG PHỤC
NGỌC

TÀI KHOẢN #485 - 250.000Đ
Mua Ngay

Tướng18
Trang phục9
RankBạc II
Bậc ngọc70
Vàng còn17,264

Mua Nick Này - 250.000đ

TƯỚNG
TRANG PHỤC
NGỌC

TÀI KHOẢN #484 - 120.000Đ
Mua Ngay

Tướng14
Trang phục2
RankĐồng I
Bậc ngọc44
Vàng còn7,358

Mua Nick Này - 120.000đ
TƯỚNG
TRANG PHỤC
NGỌC

TÀI KHOẢN #483 - 400.000Đ
Mua Ngay

Tướng14
Trang phục31
RankVàng IV
Bậc ngọc75
Vàng còn3,494

Mua Nick Này - 400.000đ

TƯỚNG
TRANG PHỤC
NGỌC

TÀI KHOẢN #482 - 140.000Đ
Mua Ngay

Tướng17
Trang phục4
RankBạc II
Bậc ngọc50
Vàng còn12,622

Mua Nick Này - 140.000đ